Zmiany prawa pracy 2023 - szkolenie online

Cena: 350,00 zł 350.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

                                  

                                                    Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu:

                                    Zmiany  prawa pracy  2023 - szkolenie online

 

                                                         Planowany termin szkolenia

                                                             23.02.2022 r.

                                                        w godz. 9:00-15:00

                               

 • Program szkolenia :

  1. Wzmożona ochrona pracowników korzystających z uprawnień
  2. Zmiany w umowach na okres próbny
  3. Zakaz konkurencji
  4. Zmiana danych w umowach o pracę
  5. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia - zakres zmian, nowy termin, nowa forma, czy trzeba uzupełniać stare informacje?
  6. Nowy obowiązek informacyjny związany z zabezpieczeniem społecznym
  7. Nowość! Wniosek o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę, zatrudnienie w pełnym wymiarze
  8. Wypowiedzenie umowy na czas określony z przyczyną i konsultacją związkową, kontrola sądowa
  9. Nowe obowiązki pracodawcy informowania o warunkach pracy i płacy,
   o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy
  10. Prawo do szkoleń na koszt pracodawcy - komu przysługuje, czy wlicza się do czasu pracy?
  11. Zwolnienie do pracy z powodu siły wyższej i pilnych spraw rodzinnych - wymiar, komu przysługuje, jakie wynagrodzenie przysługuje?
  12. Nowe urlopy opiekuńcze - wymiar, warunki korzystania z urlopu, urlop bez wynagrodzenia
  13. Elastyczna organizacja pracy - na czym polega, kto może złożyć wniosek
  14. 188 k.p. po zmianach
  15. Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem - wnioski w formie papierowej lub mailowej
  16. Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
  17. Urlop rodzicielski na wyłączność drugiego rodzica
  18. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
  19. Powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem - rozszerzenie ochrony na urlop wychowawczy
  20. Zwiększona ochrona trwałości stosunku pracy - zmiany art. 177 k.p.
  21. Podwyższenie wieku dziecka z 4 do 8 lat - zakazy z art. 178 k.p.
  22. Nowe wykroczenia w k.p.

  ZMIANA USTAWY O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM

  Nowy urlop opiekuńczy (wymiar, warunki korzystania, urlop bez wynagrodzenia)

  ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

  Zmiana przepisów o zasiłkach macierzyńskich

  OCHRONA SYGNALISTÓW

  Obowiązki pracodawców na dzień szkolenia

  PRACA ZDALNA

  1. Home office, praca zdalna, telepraca - jakie są różnice ?
  2. Definicja pracy zdalnej
  3. Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub zza zagranicy po zmianach k.p. w 2023 r.
  4. Grono pracowników, którzy mogą wnioskować o pracę zdalną
  5. Konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej po zmianach w 2023 r. k.p.
  6. Ekwiwalent należny pracownikowi przy pracy zdalnej w razie niezapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy; zasady pokrycia kosztów 
  7. Miejsce pracy zdalnej- kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej ?
  8. Warunki bhp jakie musi spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej
  9. Kiedy pracodawca będzie może narzucić pracę zdalną ?
  10. Zasady kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej
  11. Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce świadczenia pracy zdalnej w projekcie zmiany k.p.
  12. Incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku(wymiar, wyłączenia  stosowanie niektórych przepisów) 
  13. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji

  BADANIE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW I NARKOTESTY

  1. Kontrola trzeźwości pracowników w obowiązującym stanie prawnym
  2. Możliwość badania trzeźwości pracowników w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że stawił się on w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości
  3. Czy możliwa będzie kontrola wyrywkowa, czy wszystkich pracowników każdego dnia
  4. Rodzaj urządzeń wykorzystywanych do kontroli trzeźwości u pracodawcy
  5. Kto zadecyduje, które grupy pracowników będą mogły być podane kontroli
  6. Protokół z kontroli pracownika - jakie ma zawierać elementy
  7. Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca, by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości
  8. Kiedy pracodawca będzie mógł wezwać Policję do kontroli pracownika
  9. Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi
  10. Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny
  11. Protokół z badania pracownika - gdzie i jak długo przechowywać

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Tincel - absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na kierunkach kadry i płace, finanse i rachunkowość, zarządzanie placówkami oświatowymi.
Trener szkoleń z zakresu prawa pracy, w szczególności w obszarze: prawa oświatowego, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokumentacji pracowniczej, rodzicielstwa, prawa pracy w podmiotach różnych branż, zjawisk destruktywnych w środowisku pracy.

Cena obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej,
- certyfikat uczestnictwa przesyłany w postaci pdf.

Lexdruk Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa realizuje zadania statutowe w zakresie min. doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jest podmiotem prawa prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania.

Szkolenie wpisuje się w definicję kształcenia ustawicznego osób w wieku dojrzałym ( min. edukacji w szkołach dla dorosłych, a także zdobywania umiejętności i podwyższania kwalifikacji przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy, aktualnie pracujące oraz przez pracodawców). Może być dofinansowane w ramach KFS.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl