Zmiany prawa pracy 2023 - szkolenie online

Cena: 350,00 zł 350.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu
 

Zmiany prawa pracy 2023 w - szkolenie online


Planowany termin szkolenia

27.04.2023 r.

w godz. 9:00-15:00

 

   I. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU PRACY OD 26.04.2023  

 • Ochrona pracownika korzystającego z uprawnień
 • Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia
 • Treść i forma umowy o pracę
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia - WZÓR
 • Postać papierowa lub elektroniczna, a forma pisemna i elektroniczna – różnice
 • Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę i o bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy
  • Czy wniosek jest wiążący, kiedy można odmówić?
 • Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
  • Co znaczy „przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia”?
  • Co oznacza „działanie mające skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę”?
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z uzasadnieniem i konsultacją związkową
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy
 • Prawo do szkoleń
 • Przerwy w pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach
 • Elastyczna organizacja pracy
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – wymiar, wynagrodzenie, forma i treść wniosku
  • Co to jest siła wyższa?
 • Nowy bezpłatny urlop opiekuńczy
  • Wymiar urlopu, zasady udzielania urlopu, kim jest członek rodziny, treść wniosku
 • Nowe wykroczenia w k.p.  

II.  PRACA ZDALNA W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI OD 7.04.2023

 • Definicja pracy zdalnej
 • Różne podstawy wykonywania pracy zdalnej
 • Porozumienie ze związkami lub regulamin pracy zdalnej
  • Czy konieczne jest opracowanie regulaminu pracy zdalnej?
  • Tryb wprowadzania porozumienia lub regulaminu
  • Treść porozumienia lub regulaminu
  • W jakim trybie dokonać zmiany regulaminu pracy zdalnej – brak regulacji
 • Tryby prowadzenia pracy zdalnej - gdy nie zawarto porozumienie ze związkami lub regulaminu pracy zdalnej
 • Praca zdalna w porozumieniu zawartym z pracownikiem – treść porozumienia
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy – treść polecenia
 • Pracownicy uprawnieni do złożenia wiążącego wniosku o pracę zdalną
  • Jakie przesłanki uprawniają pracodawcę do odmowy wykonywania pracy zdalnej?
 • Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
  • Kto może złożyć taki wniosek
  • Ochrona dobrowolności pracy zdalnej
 • Obowiązek zwrotu kosztów, „innych kosztów”, ekwiwalent pieniężny i ryczałt – gdzie określić zasady obliczania
 • Obowiązki kadrowe wobec pracownika wykonującego pracę zdalną
  • Oświadczenia pracownika – WZORY DOKUMENTÓW
  • Dodatkowy obowiązek informacyjny
  • Uzgodnienie z pracownikiem sposobu komunikacji
 • Kontrole w pracy zdalnej
  • Kontrole prowadzone zdalnie i w miejscu świadczenia pracy zdalnej
  • Zasady przeprowadzania kontroli miejscu świadczenia pracy zdalnej
  • Czy pracownik na pracy zdalnej okazjonalnej będzie objęty kontrolami?
 • Przejazdy między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy u pracodawcy - kwalifikacja
 • Prawo do świadczeń socjalnych i zapewnienie więzi między pracownikiem wykonującym pracę zdalną, a zakładem pracy
 • Praca zdalna okazjonalna
 • Wymiar w roku kalendarzowym, czy ustalać proporcjonalnie u danego pracodawcy, czy wpisywać do świadectwa pracy?

  IIIKONTROLE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW OD 21.02.2023

 • Prewencyjne kontrole trzeźwości
 • Przypadki uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy – czy pracodawca może sam badać?
 • Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę
 • Rodzaje urządzeń wykorzystywanych do kontroli trzeźwości u pracodawcy
  • Kalibracja urządzeń
  • Wzorcowanie urządzeń
 • Czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości u pracodawcy
  • Czy możliwa jest kontrola wyrywkowa, czy wszystkich pracowników każdego dnia?
 • Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości
  • Jaki poziom alkoholu jest dopuszczalny w pracy?
 • Protokół z badania trzeźwości u pracodawcy – WZÓR
  • Kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie informacji o wyniku badania?
  • Przez jaki okres przetwarzamy te informacje
  • W której części akt osobowych przechowujemy informacje o wyniku badania - NOWA CZĘŚC E AKT OSOBOWYCH
 • Niedopuszczenie pracownika do pracy
  • Nieobecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona?
  • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 • Obowiązek pracodawcy poinformowania pracownika w razie niedopuszczania do pracy – forma informacji
 • Przesłanki badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję
  • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu trzeźwości pracownika
 • Metody badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję
  • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi
 • Informacja Policji z badania trzeźwości i zasady jej przetwarzani

   IV.KONTROLE NA OBECNOŚC ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU PRACOWNIKÓW

       OD  21.02.2023

 • Metody badania stanu na obecność środków przez Policję
  • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi lub moczu
 • Przesłanki badania stanu po użyciu środków przez Policję
  • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu po użyciu środków
 • Sposób przeprowadzania kontroli przez pracodawcę
 • Metody dopuszczalnej kontroli przez pracodawcę
 • Wykaz środków działających podobnie do alkoholu
 • KONTROLE NA OBECNOŚC ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU PRACOWNIKÓW OD 21.02.2023
 • Wykaz środków działających podobnie do alkoholu
 • Metody dopuszczalnej kontroli przez pracodawcę
 • Sposób przeprowadzania kontroli przez pracodawcę
 • Przesłanki badania stanu po użyciu środków przez Policji
 • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu po użyciu środków
 • Metody badania stanu na obecność środków przez Policję
 • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi lub moczu  

 

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Tincel - absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na kierunkach kadry i płace, finanse i rachunkowość, zarządzanie placówkami oświatowymi.
Trener szkoleń z zakresu prawa pracy, w szczególności w obszarze: prawa oświatowego, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokumentacji pracowniczej, rodzicielstwa, prawa pracy w podmiotach różnych branż, zjawisk destruktywnych w środowisku pracy.

Cena obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej,
- certyfikat uczestnictwa przesyłany w postaci pdf.

Lexdruk Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa realizuje zadania statutowe w zakresie min. doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jest podmiotem prawa prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania.

Szkolenie wpisuje się w definicję kształcenia ustawicznego osób w wieku dojrzałym ( min. edukacji w szkołach dla dorosłych, a także zdobywania umiejętności i podwyższania kwalifikacji przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy, aktualnie pracujące oraz przez pracodawców). Może być dofinansowane w ramach KFS.
 
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.24/00197/2019
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl