Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 złotych oraz powyżej 130.000 złotych w Placówkach Oświatowych- szkolenie online

Cena: 350,00 zł 350.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zamówień publicznych osobom pracującym w placówkach oświatowych :

                                Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 złotych

                                       oraz powyżej 130.000 złotych w placówkach oświatowych

                                   Planowany termin szkolenia:

                                                          31.01.2023 r. w godz. 9:00-14:00

                                                       Panel dyskusyjny w godz. 14:00-15.00

   

Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady udzielania zamówień do 130.000 i powyżej 130.000 złotych netto.

Na szkoleniu omówione zostaną również różnice w udzielaniu zamówień poniżej 130.000 złotych oraz powyżej 130.000 złotych netto m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu czy też zapisów umowy.

Szkolenie przewiduje również omówienie zagadnień dotyczących stosowania przepisów ustawy Pzp w zamówieniach powyżej 130.000 złotych netto w trybie podstawowym – wariant I.

Szkolenie przewiduje uwzględnienie zagadnień dotyczących specyfiki udzielania zamówień w placówkach oświatowych m.in.: postępowań na dostawy artykułów żywnościowych.

Ponadto szkolenie przewiduje omówienie nowego obligatoryjnego obowiązku zamawiających jakim jest prowadzenie rejestru umów.

 Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w placówkach oświatowych i udzielają zamówień zarówno do 130.000 złotych netto jak również postępowań zgodnie z ustawą Pzp

         Szczegółowy opis szkolenia:

 1. Czym jest zamówienie publiczne
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane
 3. Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości
 4. Jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia
 5. W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia
 6. Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia
 7. Szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach
 8. Zamówienia do 130.000 złotych netto – Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień
 9. Opis przedmiotu zamówienia – zasady przy jego tworzeniu w zamówieniach poniżej 130.000 złotych netto
 10. Omówienie dwóch różnych regulaminów udzielania zamówień do 130.000 złotych netto
 11. Sposoby zawierania umów według kodeksu cywilnego w postępowaniach poniżej 130.000 złotych netto, tj: omówienie modelów ofertowych oraz negocjacyjnych
 12. Sposoby zawierania umów według kodeksu cywilnego w postępowaniach poniżej 130.000 złotych netto,
 13. Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
 14. Rejestr zamówień publicznych – obowiązkowy od 1 lipca 2022r
 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy omówienie jego podstawowych elementów
 16. Wszczęcie postępowania
 • Wszczęcie postępowania w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • rejestracja na platformie e- zamówienia
 • Omówienie Trybu Podstawowego bez negocjacji
 • Omówienie obligatoryjnych sprawozdań do Prezesa UZP oraz fakultatywnych
 1. Otwarcie ofert
 • Otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania
 • wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia
 • przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach
 1. Umowy w zamówieniach powyżej 130.000 złotych wskazanie różnic oraz omówienie:
 • Terminów na podpisanie umowy
 • Możliwości zmian umowy,
 • Postanowień abuzywnych w umowach
 • Postanowienia waloryzacyjnych w umowach
 • Co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych

                                                                                                                                                             

Szkolenie poprowadziEdyta Pietras - absolwentka podyplomowego studium z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi w Obrocie Gospodarczym na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktyk, od kilkunastu lat pracuje w jednostce sektora finansów publicznych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Od 15 lat zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno po stronie zamawiających jak również po stronie wykonawców. Przeprowadza postępowania współfinansowane zarówno ze środków unijnych jak również powyżej kwot unijnych.

Cena szkolenia obejmuje:

 -udział w szkoleniu

-systematykę nowej ustawy Pzp

-zestawienie czynności, które musi wykonać zamawiający aby mógł przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowy dla         wszystkich wariantów – przydatna ściąga

- pakiet pism, który będzie mógł wykorzystać zamawiający w codziennej pracy między innymi: wzór pisma dot. wezwania           do uzupełnienia i wyjaśnienia oferty rażąco niskiej ceny, wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, oświadczenie       dot. zwrotu wadium, karta badania oferty i inne

 - certyfikat uczestnictwa przesyłany w postaci pdf

-  dodatkowe materiały- przykładowe 10-dniowe zestawy jadłospisów wraz z recepturami - plik pdf

 

Lexdruk Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa realizuje zadania statutowe w zakresie min. doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest podmiotem prawa prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną
i sposób działania.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl