Udzielanie zamówień publicznych do 130.000 złotych z uwzględnieniem zamówień powyżej 130.000 złotych z elementami elektronizacji- szkolenie online

Cena: 330,00 zł 330.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

                               Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie

                    wiedzy z zakresu zamówień publicznych osobom pracującym w placówkach żywienia

                                                                                       zbiorowego

                            Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 złotych oraz powyżej

                                                              130.000 złotych z elementami elektronizacji 

                                                                     Planowany termin szkolenia :

                                                                                     6.06.2024 r.             

                                                                               w godz. 9:00-14:00

                                                                                                               

Podczas szkolenia omówione zostaną  różnice w udzielaniu zamówień poniżej 130.000 złotych oraz powyżej 130.000 złotych netto m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, zapisów umowy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących specyfiki udzielania zamówień w placówkach oświatowych m.in.: postępowań na dostawy artykułów żywnościowych.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które zajmują się udzielaniem zamówień zgodnie z ustawą Pzp

 Szczegółowy opis szkolenia:

 1. Czym jest zamówienie publiczne
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane
 3. Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości
 4. Jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia
 5. W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia
 6. Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia
 7. Szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach
 8. Zamówienia do 130.000 złotych netto – Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień
 9. Opis przedmiotu zamówienia – zasady przy jego tworzeniu w zamówieniach poniżej 130.000 złotych netto
 10. Omówienie dwóch różnych regulaminów udzielania zamówień do 130.000 złotych netto
 11. Sposoby zawierania umów według kodeksu cywilnego w postępowaniach poniżej 130.000 złotych netto, tj: omówienie modelów ofertowych oraz negocjacyjnych
 12. Sposoby zawierania umów według kodeksu cywilnego w postępowaniach poniżej 130.000 złotych netto,
 13. Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
 14. Rejestr zamówień publicznych – obowiązkowy od 1 lipca 2022r
 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy omówienie jego podstawowych elementów
 16. Wszczęcie postępowania
 • Wszczęcie postępowania w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • rejestracja na platformie e- zamówienia
 • Omówienie Trybu Podstawowego bez negocjacji
 • Omówienie obligatoryjnych sprawozdań do Prezesa UZP oraz fakultatywnych
 1. Otwarcie ofert
 • Otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania
 • wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia
 • przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach
 1. Umowy w zamówieniach powyżej 130.000 złotych wskazanie różnic oraz omówienie:
 • Terminów na podpisanie umowy
 • Możliwości zmian umowy,
 • Postanowień abuzywnych w umowach
 • Postanowienia waloryzacyjnych w umowach
 • Co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych

                                                                                                                                                             

Szkolenie poprowadziEdyta Pietras - absolwentka podyplomowego studium z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi w Obrocie Gospodarczym na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktyk, od kilkunastu lat pracuje w jednostce sektora finansów publicznych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Od 15 lat zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno po stronie zamawiających jak również po stronie wykonawców. Przeprowadza postępowania współfinansowane zarówno ze środków unijnych jak również powyżej kwot unijnych.

Cena szkolenia obejmuje:

 -udział w szkoleniu

- imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 - pakiet pism, który będzie mógł wykorzystać zamawiający w codziennej pracy

-  dodatkowe materiały- przykładowe 10-dniowe zestawy jadłospisów wraz z recepturami - plik pdf.

- 7-dniowy dostęp do nagrania

Szkolenie wpisuje się w definicję kształcenia ustawicznego osób w wieku dojrzałym ( min. edukacji w szkołach dla dorosłych, a także zdobywania umiejętności i podwyższania kwalifikacji przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy, aktualnie pracujące oraz przez pracodawców). Może być dofinansowane w ramach KFS.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.24/00197/2019do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl